techwomen,

Nominations open for Tech Role Models 2020

Tiril Tiril Connect on LinkedIn Mar 08, 2020 · 3 mins read
Nominations open for Tech Role Models 2020
Share this

Nominations are officially open for Tech Role Models 2020!

(Norwegian press release further down)

Ada Lovelace Day Conference (AdaCon) is a yearly conference, arranged by Tech Women Norway, to celebrate Norwegian women and non-binary people that are Individual Contributors in Tech. This years Ada Lovelace Day, and as such our conference, falls on October 13th 2020. We hope you want to nominate some of the women or non-binary people that you know for Tech Role Models 2020!

The conference gives women and non-binary people the platform to give engaging presentations about their work and fields. Additionally, we present our Tech Role Models of 2020.

The jury selection is based on hands-on contributions and not on role or career path within tech. Acknowledging that many contributions are often not publicly visible, we try to enumerate contributions as well as we can. The people presented here serve as role-models for folks in Norway trying to build a career working hands-on in tech.

The role models are selected in collaboration with an independent jury and presented at the Ada Lovelace mini-conference 2020.You can read more about the Tech Role Models initiative in Norwegian here, and look at our Tech Role Models 2019 here!

Who can be nominated?

Any woman or non-binary person - either living in Norway or as a Norwegian living abroad - who has hands-on contributions to the tech field can be nominated! This includes everyone from the librarian who has set up a local class for kids to learn coding, to a person who is a trailblazer within their field.

Do you know any women or non-binary people whose work within tech deserves recognition? Please nominate them to the Tech Role Models 2020 here!

The deadline for nominating is: September 1st 2020

Vi har nå åpnet nominasjonene for Tech Role Models 2020!

Ada Lovelace Day Conference (AdaCon) er en årlig konferanse, arrangert av Tech Women Norway, for å feire kvinner og ikke-binære personer som er individuelle bidragsytere i tech. I år faller Ada Lovelace Day på 13. oktober 2020, og dette er da datoen for årets konferanse!

Vi i Tech Women Norway håper dere har lyst til å nominere kvinnene og de ikke-binære personene som jobber hos dere, eller som dere kjenner, til vår Tech Role Models 2020! Vi håper dere også har lyst til å spre dette til alle som er i deres egne nettverk.

Konferansen gir kvinner og ikke-binære personer en plattform til å gi engasjerende presentasjoner om sitt arbeid og sine felt. I tillegg presenterer vi Tech Role Models 2020. Du kan lese mer om Tech Role Models-initiativet på norsk her, og ta en titt på fjorårets Tech Role Models her!

Juryen er basert på praktiske bidrag og ikke på rolle eller karrierevei. Vi erkjenner at mange bidrag ofte ikke er synlige, så vi prøver å presentere alles bidrag så godt vi kan! Personene som presenteres her er forbilder for de av oss i Norge som jobber praktisk med tech.

Hvem kan nomineres?

Enhver kvinne eller ikke-binær person – som enten bor i Norge eller er en nordmann som bor i utlandet – som har praktiske bidrag til teknologifeltet kan nomineres! Dette inkluderer alle fra bibliotekaren som har satt opp en lokal klasse for barna for å lære koding, til en person som er en pionér innen sitt felt.

Kjenner du noen kvinner eller ikke-binære mennesker som jobber innenfor teknologi og fortjener anerkjennelse? Nominer dem til Tech Role Models 2020 her!

Fristen for å nominere er: 1. september 2020

Tiril
Written by Tiril
Communications and Events